ZSP+PS

25.10 – 13.12.2013
warsztaty i partycypacyjny projekt twórczy dla młodzieży

“Zrób sobie podwórko” to skierowany do młodzieży  projekt rewitalizacji jednego z wrocławskich podwórek – nieco oddalonego od centrum, być może zaniedbanego i z pewnością  nieuczęszczanego przez turystów. Jego koncepcję opracowały Magdalena Kreis i Natalia Romaszkan (do dzieła! duet PRZEtwórczy), a o umożliwienie realizacji zadbało Biuro Festiwalowe Impart 2016 wraz z Narodowym Centrum Kultury. W czasie trwania projektu zrealizowany zostanie również “Pamiętnik Szczepiński”, czyli stworzony przez Patrycję Mastej (Muzeum Współczesne Wrocław) warsztat twórczego poszukiwania i opowiadania osobistych historii, który adresowany jest do mieszkańców osiedla Szczepin.

Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy mieszkających na Szczepinie gimnazjalistów. To oni wybiorą miejsce ich zdaniem ciekawe, wymagające interwencji. Wspomagani przez prowadzących zajęcia wrocławskich artystów – Beatę Rojek, Annę Rymarz i Kamila Radka – zdecydują również o formie działania rewitalizacyjnego, które może przyjąć najrozmaitszą postać – zimowego ogrodu, muralu, miejsca do wypoczynku czy tablicy ogłoszeń. Decyzję o tym, co i gdzie będzie się działo pozostawiamy młodym ludziom, ufając, że ich zdanie jest niezwykle ważne w procesie myślenia o najbliższym im otoczeniu. Młodzież przejdzie przez cały proces rewitalizacji – od fazy definiowania potrzeb społecznych, przez projektowanie, na wykonaniu wymyślonych obiektów skończywszy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Szczepina, na publiczną prezentację zrewitalizowanego podwórka (wtorek, 3.12, g. 14) i podsumowującą projekt wystawę w Muzeum Współczesnym Wrocław (czwartek, 12.12, g. 17).

facebook.com/fundacjawersja
facebook.com/Pamietnikszczepinski <- profil prowadzony przez uczestników

pełna dokumentacja foto: flickr.com/photos/wersja/collections/72157638883341906

i video: vimeo.com/channels/szczepin

a poniżej zebrane przez nas historie szczepińskie:

KONTAKT:
Zośka Reznik,  zofia.reznik@wersja.org
Magdalena Skowrońska, m.skowronska@muzeumwspolczesne.pl, tel. 71 356 42 53

KONCEPCJA:
“Zrób sobie podwórko” – Magdalena Kreis i Natalia Romaszkan / do dzieła! duet PRZEtwórczy
“Pamiętnik Szczepiński” – Patrycja Mastej / Muzeum Współczene Wrocław

PROGRAM I PROWADZENIE ZAJĘĆ:
Kamil Radek, Beata Rojek, Anna Rymarz

KOORDYNACJA:
Zośka Reznik

WSPÓŁPRACA:
Juliett Triller, Magdalena Skowrońska

ORGANIZATOR: