zlotodlot-plakat-calosc_orig

10-11.5.2018
Wrocław

___

VI Zlot Młodych Badaczy Kultury oraz „Odlot. Nowe tematy historii sztuki” zapraszają na wspólne wydarzenie naukowo-artystyczne z zagadnieniami przewodnimi Zagrożenie (Zlot) i Komfort (Odlot), które odbędzie się w dn. 10-11 maja 2018 r. we Wrocławiu.

___

Szanowni Państwo!

Doktoranckie Koło Naukowe przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego (w likwidacji) wraz z Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego wspólnie zapraszają na dwudniowe przedsięwzięcie w dniach 10-11 V 2018 r. we Wrocławiu. Pierwszy dzień wydarzenia będzie dniem zlotu, a dokładniej VI Zlotu Młodych Badaczy Kultury, któremu towarzyszyć będzie hasło zagrożenie. Natomiast drugi dzień będzie dniem odlotu, czyli kolejną edycją studenckiej konferencji „Odlot. Nowe tematy historii sztuki”, poświęconej tym razem hasłu komfort. Zarówno Zlot, jak i Odlot dedykowany jest badaczom kultury i sztuki oraz artystom.

___

Hasłem przewodnim VI Zlotu Młodych Badaczy Kultury będzie zagrożenie. Nie da się ukryć, że słowo to i kryjące się za nim uczucia towarzyszą nam niezwykle często. Dzisiejszy świat jest bez wątpienia miejscem rozwijającym się niezmiernie szybko. Raptowne przemiany z jednej strony oferują wiele szans, z drugiej zaś budzą napięcie. Niepewność co do przyszłości wzmagać może poczucie zagrożenia. Zmiany polityczne i społeczne, następujące zarówno w mikro-, jak i makroskali, stają się podatnym gruntem dla populistów, którzy globalną atmosferę niepewności wykorzystują po to, by siać niepokój i poczucie osaczenia.
Odpowiedzią na ten stan ciągłego napięcia, obecny niemalże we wszystkich dziedzinach naszego życia, może być między innymi działalność artystyczna. Za jej sprawą twórcy mogą nie tylko skomentować pewne mechanizmy rządzące dzisiejszym światem, ale także zaprezentować widzom, jak można radzić sobie z poczuciem zagrożenia, bądź wręcz przeciwnie: wywoływać w nas poczucie dyskomfortu, by doprowadzić do refleksji i oczyszczenia.
Dla przedstawicieli tzw. prekariatu poczucie zagrożenia jest właściwie stanem typowym. Niepewność zatrudnienia i niestabilność życia stały się doświadczeniem pokoleniowym millenialsów. Dodatkowo dla młodych badaczy studiujących kierunki związane z obszarem kultury – historię sztuki czy kulturoznawstwo – poczucie niepewności wzmogły wieści o planach likwidacji tychże kierunków jako samodzielnych dyscyplin. Jak bowiem studiować, kiedy można odnieść wrażenie, że właśnie dołącza się do grona przedstawicieli ginących zawodów? W szerszym odniesieniu: życie w czasach, w których jednym z najpopularniejszych neologizmów staje się „postprawda”, zmusza do refleksji nad tym, czy rola i znaczenie nauki i sztuki nie są zagrożone.

___

Po raz pierwszy w historii studenckiej konferencji „Odlot. Nowe tematy historii sztuki” poświęcony będzie temat przewodni – komfort. Słowo to kojarzone jest z poczuciem bezpieczeństwa, wygodą, przyjemnością, wewnętrzną harmonią. Jego rozumienie i postrzeganie ulegać może zmianie w zależności od epoki, sytuacji politycznej i szerokości geograficznej. Komfort jest także odczuciem niezwykle indywidualnym, które wiązać można z wrażeniami dotykowymi (ciepło, miękkość), estetycznymi (harmonia, ład, symetria), ale i z pewnymi jakościami psychicznymi jako komfort wewnętrzny (spokój, dobrobyt, akceptacja, przewidywalność).
Jak zatem można je rozumieć w odniesieniu do historii sztuki? W różny sposób tematyka komfortu może znaleźć swoje odzwierciedlenie w sztukach wizualnych, architekturze, nowych mediach oraz innych obszarach działalności artystycznej. Rozumienie szeroko pojętego poczucia komfortu i stosunek do niego ulegały także przemianom na przestrzeni dziejów, czego przykładem może być chociażby sztuka użytkowa czy moda. Tematykę komfortu można odnieść nie tylko do artystów i widzów, ale także do pracy naukowej wykonywanej przez badaczy. Zagadnienia takie jak tematy samograje, powtarzalność założeń metodologicznych czy bezpieczne przestrzenie w nauce bez wątpienia są obecne w dzisiejszym świecie badań nad sztuką.
W jaki sposób do problematyki komfortu odnosili i odnoszą się twórcy? Czy istnieją artystyczne strefy komfortu? Jak ten termin rozumieją widzowie, jak instytucje sztuki, a jak badacze? Czy jedyną metodą na stworzenie komfortowych warunków w niewygodnych czasach są eskapizm i utopie? I czy zawsze komfort jest czymś pozytywnym?

___

plakat-osobny-zlotZlot: Zagrożenie
Hasła robocze:

 • zagrożenie likwidacją dyscyplin naukowych (historia sztuki, kulturoznawstwo), sprawa suwerenności uniwersytetu (plan wprowadzenia rad), postępująca pauperyzacja doktoranctwa;
 • hermetyczność dziedzin naukowych
  i wynikające z tego zagrożenia wewnętrzne; implozja – zagrożenie wyczerpaniem dyscyplin;
 • czy żyjemy w epoce post-naukowej? (zagrożenie utratą znaczenia nauki);
 • globalne zmiany polityczne, napięcia, radykalizacja;
 • opresja, dyskryminacja, wykluczenie; zagrożenie dla jednych jako szansa dla drugich;
 • konflikt interesów, rywalizacja;
 • nieład, chaos, niezgodność;
 • prekariat – niepewność na rynku pracy jako stan typowy dla pokolenia tzw. millenialsów;
 • sztuka wobec współczesnych zagrożeń;
 • czy sztuka może wywoływać poczucie zagrożenia?
 •  reakcja fight or flight – czy jest inny sposób radzenia sobie
  z zagrożeniem?
 • artyści i ich nałogi (szansa zaistnienia, czy groźba odrzucenia?);
 • transhumanizm;
 • superbohaterowie – obecność w kulturze popularnej postaci posiadających niezwykłe moce i chroniących ludzkość przed zagrożeniem;
 • psychofizyka – co powoduje uczucie zagrożenia?

 

plakat-odlot-osobnyOdlot: Komfort
Hasła robocze:

 • sztuka dla sztuki i eskapizm; utopijne koncepty – chęć uzdrowienia świata; sen – świat marzeń;
 • komfort psychiczny (harmonia, symetria, sztuka figuralna) / komfort fizyczny (miękkość, znajome kształty);
 • varia jako bezpieczna przestrzeń
  w nauce, problem tematów samograjów;
 • wewnętrzna harmonia, ład, powtarzalność, utarte schematy, rytualność, przyjemność poznawania;
 • „dobrze mieszkać” – architektura
  i urbanistyka wobec zagadnień komfortu;
 • sztuka użytkowa – aby życie było łatwiejsze/przyjemniejsze/ wygodniejsze;
 • przemiany w modzie – podążanie
  w kierunku większej wygody?
 • konsumpcjonizm – wszystko na wyciągnięcie ręki;
 • komfort / strefa komfortu – dla artystów, dla widzów, dla badaczy sztuki – jak zdefiniować te pojęcia, jakie są ich granice?
 • komfort jako domyślna postawa widza wobec sztuki;
 • zależność komfortu od tworzenia – jak wygoda działa na artystów: rozleniwia czy motywuje?
 • udogodnienia dla niepełnosprawnych;
 • brak poczucia zagrożenia to minimum komfortu czy luksus?

___

WARSZTATY
Uczestnicy będą mogli wziąć bezpłatny udział w warsztatach związanych z tematyką wydarzenia. Szczegóły podamy wkrótce na stronie zlotu w zakładce program oraz w mediach społecznościowych. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby czynnie uczestniczące w Zlocie i Odlocie.

DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE
Zapraszamy do współpracy artystów, których projektom przyświeca tematyka wydarzenia. Jesteśmy otwarci na zrealizowanie przeróżnych przedsięwzięć.

___

Terminy:

 • 30.03 – termin nadsyłania zgłoszeń
 • 5.04 – ogłoszenie wyników naboru
 • 15.04 – uiszczenie opłaty
 • 30.10 – nadsyłanie materiałów do wydania

Warunki uczestnictwa:

 • Opłata konferencyjna pokrywa obiady (zupa i kanapki) oraz napoje w przerwach.
 • Planowana jest recenzowana publikacja podsumowująca (wieloautorska monografia naukowa), jednak organizatorzy zastrzegają sobie prawo do oceny nadesłanych materiałów.
 • Zachęcamy do uczestnictwa w obu częściach wydarzenia – zlotowej i odlotowej.
 • Jesteśmy otwarci zarówno na propozycje klasycznych akademickich referatów czy prezentacji projektów, jak i na performansy oraz innego rodzaju działania artystyczne. Zależy nam na możliwości wymiany pomiędzy osobami wywodzącymi się z różnych – nie tylko uczelnianych – środowisk twórczych.
 • Prosimy o stosowanie we wszystkich zgłaszanych wystąpieniach możliwie najbardziej przystępnego języka. Jednym z kluczowych kryteriów wyboru będzie właśnie przystępność abstraktu.

___

Opłata:
Koszt czynnego udziału w Zlocie wynosi 125 złotych (osoby z afiliacją uniwersytecką) lub 60 złotych (osoby związane z uczelniami artystycznymi lub bez afiliacji).

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do czynnego udziału w Zlocie i Odlocie (referaty naukowe, prezentacje, postery, działania artystyczne) należy przesyłać do 30 marca 2018 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego.

___

Kontakt:

zlot.odlot@gmail.com / formularz kontaktowy na stronie zlotu

___

Organizatorzy:

Doktoranckie Koło Naukowe przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego (w likwidacji)
Komitet naukowy: Michał Kasprzak, Regina Kulig-Posłuszny, Zofia Reznik, Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy (przewodnicząca), Klementyna Sęga
Opiekunka Koła: dr. hab. Renata Tańczuk, prof. UWr

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Komitet naukowy: Adam Pacholak, Barbara Szczepańska, Julia Szot
Współpraca: Sylwia Błachowicz, Paulina Korneluk
Opieka naukowa: dr Łukasz Krzywka

Partner:
Fundacja Wersja

Patronat:
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Historii Sztuki oraz
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Katedra Historii Sztuki i Filozofii Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze O/Wrocław
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

___

Do pobrania: zawołanie / plakat