V Zlot MBK

25-27.05.2017, Wrocław
galeria Awangarda BWA Wrocław, ul. Wita Stwosza 32

___

Doktoranckie Koło Naukowe przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego (w zawieszeniu)
we współpracy z Fundacją Wersja oraz BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej zaprasza na:

V ZLOT MŁODYCH BADACZY KULTURY
PRACA/NIE-PRACA

Zlot Młodych Badaczy Kultury to przedsięwzięcie naukowe wykraczające poza konwencję konferencji i sytuujące się na przecięciu humanistyki i sztuki. Po zorganizowanych we współpracy z Katedrą Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu zlotach poświęconych zagadnieniom czasu (2015) oraz jakości (2016) chcielibyśmy zwrócić się ku zagadnieniu pracy/nie-pracy. Do spotkania i wspólnych rozważań zapraszamy więc zarówno badaczki i badaczy akademickich, jak i osoby zajmujące się twórczością artystyczną, a także wszystkich zatrudnionych/zajętych w tzw. sektorze kultury. Tegoroczny zlot będzie wynikiem współpracy z BWA Wrocław i odbędzie się w ramach Biennale Sztuki Zewnętrznej Out of Sth, w specjalnie zaaranżowanej na tę okoliczność przestrzeni w galerii Awangarda.

___

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nowoczesny podział czasu na czas pracy i czas wolny, których strażnikiem i gwarantem był do niedawna jeszcze zegarek, jest już w dużej mierze nieaktualny. Z jednej strony preferujemy elastyczne formy zatrudnienia, z drugiej zaś często jesteśmy wręcz zmuszeni do podejmowania pracy na tzw. umowach śmieciowych, co na przełomie xx i xxi wieku doprowadziło do wykształcenia nowej klasy społecznej – prekariatu. Dziś podstawowym atrybutem osób zatrudnianych przy rozmaitych projektach jest nie czasomierz, lecz wielofunkcyjny smartfon, zaś duża część naszych działań odbywa się w internecie: nieustannie scrollujemy, postujemy, klikamy i lajkujemy. Tym samym nieświadomie wykonujemy pracę/nie-pracę na rzecz kapitalizujących naszą aktywność koncernów i instytucyj.

Zwykle nie mamy większych trudności ze zdefiniowaniem pracy fizycznej czy zarobkowej, tymczasem w przypadku pracy naukowej lub artystycznej pojawiają się, często nierozstrzygalne, dylematy. Procesów twórczych nie sposób przecież zatrzymać, a do przełomowych rozwiązań dochodzi się niejednokrotnie podczas przechadzki lub we śnie. Jak zatem, zwłaszcza w tzw. dziedzinach twórczych, oddzielić pracę od odpoczynku, leniuchowania, a nawet okazjonalnego bujania w obłokach? Uprawnianie humanistyki i sztuki łączy więc ich ambiwalentny status pracy/nie-pracy, czyli intelektualno-duchowo-cielesnego zajęcia, które trwale zespolone jest z życiem osobistym, polega na bezustannym samorozwoju, przepracowywaniu własnych doświadczeń i otaczającego świata. Zajęcie to bywa wynagradzane bądź nie.

„Jestem artystą, ale to nie znaczy, że pracuję za darmo” – pod tym hasłem 24 maja 2012 r. zorganizowano strajk pracowników sztuki. Problemy pracownicze są obecnie żywiołowo dyskutowane w środowiskach twórczych i z nimi współpracujących (m.in. Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej, ruch Dziady Kultury, Ogólnopolska Komisja Środowiskowa Pracowników Sztuki przy OZZ IP). W 2015 r. duże poruszenie wywołała też sprawa Pawła Matusza, który – po opublikowaniu na portalu społecznościowym krytyki warunków swojego zatrudnienia – został zwolniony z pracy w sklepie zaangażowanej w ów krytyczny ruch Fundacji Bęc Zmiana. Sprawy pracownicze bardzo rzadko dotyczą bezpośrednio młodych badaczy, szczególnie w kontekście ich relacji z uczelnią. Dlatego również pracę/nie-pracę doktorantów i doktorantek chcielibyśmy uczynić w czasie naszego zlotu przedmiotem dyskusji.

___

ZAGADNIENIA
Wśród zagadnień, które chcielibyśmy Państwu zaproponować do podjęcia, znajdują się m.in.:
• czas wolny / czas pracy
• nie-praca: rekreacja, odpoczynek, leniuchowanie, próżnowanie
• praca-zabawa (leisure-work) i Internet
• praca opiekuńcza i troska oraz wychowanie
• niewidzialna praca, kryteria: płciowe, wiekowe, pochodzeniowe, gatunkowe, sprawnościowe itp.
• zawód/profesja/zajęcie – work/labour/job
• praca/dzieło (sztuki)
• doktorant/-ka: student/-ka czy pracownica/pracownik?
• ale też: praca doktorantki/doktoranta, tj. artykuły, a zwłaszcza praca doktorska – jej rola, zasadność, znaczenie
• praca w obrębie uczelni: dydaktyczna, badawcza, organizacyjna, upowszechnianie, przedsiębiorczość (pozyskiwanie środków i networking)
• warsztat pracy
• kultura pracy
• organizacja, struktura i przebieg pracy
• współpraca
• rynek pracy
• wolne zawody
• status twórczości, twórczy charakter pracy
• hobby oraz współczesne jego zacieranie granic na tle pracy
• przepracowywanie rzeczywistości
• praca ciał i umysłów, praca ludzi, roślin, zwierząt, maszyn i przedmiotów
• wyzysk i samowyzysk
• składowe pracy w XXI wieku: poszukiwanie, niszczenie, samorozwój, autopromocja

Powyższy spis ma charakter katalogu otwartego, zachęcamy również do prezentacji efektów poszukiwań wykraczających poza powyższe wyszczególnienie. Wszystkie zgłoszenia, nawet te primaaprilisowe, potraktujemy poważnie.

___

JĘZYK
W związku z transdyscyplinarnym, międzydziedzinowym i otwartym charakterem naszego przedsięwzięcia zależy nam na możliwości wymiany pomiędzy osobami wywodzącymi się z różnych – nie tylko uczelnianych – środowisk twórczych. Jesteśmy otwarci zarówno na propozycje klasycznych akademickich referatów czy prezentacji projektów, jak i na performansy oraz innego rodzaju działania artystyczne. Prosimy jednak o stosowanie we wszystkich zgłaszanych wystąpieniach możliwie najbardziej przystępnego języka. Jednym z kluczowych kryteriów wyboru będzie właśnie przystępność abstraktu.

___

PROGRAM
W programie przewidujemy m.in.:
PANELE – prezentacje referatów i projektów artystycznych połączone z dyskusją
POSTERY – referaty w formie wizualnej oraz sesję dyskusyjną
WYKŁAD INAUGURACYJNY – szczegóły niebawem!
WARSZTATY – z zakresu percepcji i komunikacji oraz zarządzania czasem
TARGI PRACY „1 x 1” – indywidualne spotkania z pracownikami nauki, kultury i sztuki
TANDEMY TEORII-PRAKTYKI – eksperyment naukowo-artystyczy
PRACĘ NAD PRACAMI – wystawa w procesie negocjacji, czyli prezentację procesu mediacji między Zlotem i innymi osobami/grupami działającymi w ramach „Zajęcia”
DYSKUSJĘ – spotkanie z przedstawicielami BWA, MWW i Fundacji Art Transparent, czyli wrocławskich instytucji/organizacji, które w ostatnim czasie połączyło zajmowanie się pracą

Przewidujemy też wydanie cyfrowej, recenzowanej publikacji pozlotowej, zawierającej artykuły naukowe oraz dokumentację części artystycznej.

___

Szczegółowe informacje: zlotkultury.weebly.com

Aktualności: facebook.com/events/117190235479060

___

V Zlot MBK - plakat

___

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia prosimy wysyłać do 15.4.2017 r. poprzez formularz zamieszczony na stronie https://goo.gl/DJRNVp 

MIEJSCE
Galeria Awangarda BWA Wrocław, ul. Wita Stwosza 32, 50-149 Wrocław

KONTAKT
W razie pytań prosimy o kontakt: zlotkultury@gmail.com

___

Organizator:
Doktoranckie Koło Naukowe przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego (w zawieszeniu)
Komitet naukowy: Michał Kasprzak, Anna Kokocińska, Zofia Reznik, Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy, Joanna Tomaszewska, Agnieszka Wieszaczewska
Opiekunka Koła: dr hab. Renata Tańczuk

Partnerzy:
BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
Fundacja Wersja

Patronat:
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytut Historii Sztuki oraz Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze O/Wrocław

Patronat medialny:
dlastudenta.pl

___

Zawołanie zlotowe w pliku pdf