Z radością informujemy, że dostępna jest już nasza pierwsza publikacja, czyli cyfrowy, trójjęzyczny katalog wystawy „Uziemianie” Patrycji Mastej, którą prezentowaliśmy w ubiegłym roku w ramach projektu wystawienniczego Podbrzusze w Brzuchu – Centrum Trawienia Wizji we Wrocławiu.

Tekst: Zofia Reznik

Tłumaczenia: Ewa Łukasiewicz, Jules Collet

Projekt graficzny i skład: Patrycja Mastej

Zdjęcia: Patrycja Mastej, PracowniaFOTOgrafika.com

Wydawca: Fundacja Wersja

ISBN: 978-83-941523-0-7

Katalog dostępny jest również do pobrania jako pdf.

 

Publikacji towarzyszy video prezentujące działanie performatywne, które artystka wykonywała w czasie wernisażu:

Video: Jakub Kozik

Montaż: Patrycja Mastej, Zofia Reznik

 

Schodzący do znajdującej się w piwnicy galerii Podbrzusze goście wkraczali w strefę całkowitego mroku, wyposażeni w napędzane na dynamo latarki. By odkryć i obejrzeć wykonane przez Patrycję Mastej kolaże i rzeźby musieli uruchomić zgromadzoną w ciele energię i przemienić ją w efemeryczny strumień światła. Każdy akt widzenia stawał się w ten sposób świadomy, celowy i wymagał od odbiorcy fizycznego zaangażowania – rozproszenia mroku i wyłonienia zeń obrazu.

W tej samej przestrzeni, lecz zanurzona w twórczym transie, znajdowała się sama artystka, która opracowywała dużą, czarną rzeźbę. Praca jej rąk odbywała się równolegle do pracy rąk widzów, którzy rytmicznie naciskając dźwignie swoich latarek generowali dźwięk, przypominając przy tym chmarę podziemnych owadów. Wyzwalane jednocześnie światło, ruch, dźwięk i będące produktem dodanym ciepło oddziaływały na dukt trzymającej igłę z nitką ręki performerki, na jej zmaganie się z pluszową bryłą.

Wykonujący pracę widzowie i pracująca artystka przez pewien czas znajdowali się pod ziemią w nacechowanym symbiozą procesie – ona wytwarzała dedykowane zmysłom obiekty, a oni ich „stawanie się” poprzez aktywną percepcję. Pozbawione widza kolaże i rzeźby ginęły w ciemnej, opustoszałej przestrzeni.

Tekst: Zofia Reznik

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji!