liquid city 2

sierpień 2018
galeria Studio BWA Wrocław
ul. Ruska 46a/301

___

Jaki wpływ na naszą percepcję i doświadczenie mają miejskie środowisko Wrocławia i dolnośląska przyroda? Jakie informacje o charakterze miasta i otaczającego go krajobrazu przekazuje nam ich fizjonomia? W jaki sposób tożsamość kulturowa przejawia się w środowisku? Jak widoczny jest czas? W jakim stopniu mieszają się wymiary przeszłości i teraźniejszości, ruchu i zatrzymania?

Dokładnie po trzech latach od swojej indywidualnej wystawy „Subtelności” w galerii SIC! BWA Wrocław niemiecka artystka Judith Röder wraca do Wrocławia by kontynuować wrażliwe badanie miasta oparte na uważności i rejestracji. Tym razem poszerzy swoją refleksję nad jego „stanem skupienia” o kontekst środowiska naturalnego, a osią jej zainteresowań będzie relacja między światem przyrodniczym a tożsamością kulturową.

Jej pobyt przybierze formułę otwartego seminarium, w którym udział mogą wziąć osoby dorosłe zainteresowane udziałem w zmysłowym badaniu miasta.

Podczas otwartego spotkania będzie można zapoznać się z poetyką prac artystki. W ramach warsztatu gubienia się w krajobrazie będzie można zapoznać się z metodami pracy artystki oraz poćwiczyć techniki dryfowania i rejestracji. Następnie praca oparta będzie o indywidualne konsultacje. Efekt indywidualnych poszukiwań zostanie zaprezentowany zostanie podczas prezentacji w galerii Studio BWA Wrocław w dniach 24-26 sierpnia.

___

Informacje i zapisy: zofia.reznik@wersja.org

Aktualności na stronie wydarzenia: facebook.com/events/1904912212894163

___

W ramach pobytu rezydencyjnego artystki odbędą się następujące wydarzenia otwarte, wszystkie prowadzone w języku angielskim:

Spotkanie z Judith Röder
2.08, godz. 18:00
TIFF Center, ul. Ruska 46a (trzecie piętro)

Warsztaty z artystką
4.08 i 5.08, godz. 11:00-14:00
galeria Studio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a/301 (drugie piętro)

Prezentacja finałowa
24-26.08
galeria Studio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a/301 (drugie piętro)

___

Judith Röder – artystka wizualna, wykształcona w zakresie projektowania szkła w Instytucie Ceramiki i Szkła Artystycznego na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Koblencji (Hochschule Koblenz). Obecnie studiuje film w Wyższej Szkole Mediów w Kolonii (Kunsthochschule für Medien Köln). W swoich pracach wykorzystuje materiały naturalne, które chętnie łączy z nowymi technologiami, jednak to zawsze szkło zajmuje w nich centralne miejsce. Oszczędne w wyrazie tafle bywają w jej instalacjach zarówno ekranem dla efemerycznych projekcji, jak miejscem utrwalenia śladów zjawisk, które wymykają się percepcji zmysłowej.

www.judithroeder.de

___

___

Organizator: Strefa Kultury Wrocław oraz Fundacja Wersja w ramach programu AIR Wro
Partner: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej