pod redakcją Michała Kasprzaka, Zofii Reznik i Celiny Strzeleckiej, spółdzielczy samwydaw pozlotowy: wrocławskie Huby oraz Przedmieścia Mikołajskie i Oławskie 2017 r.

___

zalecamy przeglądanie w trybie pełnoekranowym > przycisk Fullscreen w prawym dolnym rogu
pobieranie pliku pdf > TUTAJ lub kliknij przycisk Download w lewym górnym rogu (wymagane logowanie)

___

Publikacja podsumowująca IV Zlot Młodych Badaczy Kultury z tematem przewodnim „Jaka jakość? Igranie (z) jakości(ą) we współczesnej humanistyce”, zorganizowany przez Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Katedrą Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, który odbył się w dniach 17-18 marca 2016 r. we Wrocławiu.

Redakcja: Michał Kasprzak, Zofia Reznik, Celina Strzelecka

Recenzja: dr hab. Stefan Bednarek, prof. emeritus UWr i dr. hab. Daria Milecka, prof. ASP we Wrocławiu

Zdjęcia: Jagoda Kozon, Zofia Reznik, Sonia Sobiech

Korekta: Michał Kasprzak, Celina Strzelecka

Skład i edycja zdjęć: Wojciech Bartosiewicz

Opublikowano na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

ISBN: 978-83-941523-4-5

___

SPIS TREŚCI:

Michał Kasprzak, Zofia Reznik
Wstęp, czyli dwugłos o w dwójnasób pojmowanej jakości

Ewa Zarzycka
Między sztuką a nauką. Mój mąż profesor Nauk o Ziemi – mówi mi że…

Antoni Płoszczyniec
Czy wartość jest jakością? Uwagi ontoaksjologiczne

wystawa prac osób związanych z Katedrą Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Łukasz P. Michoń
O korzyściach płynących z uznania człowieka kwantowego

Robert Kuśmirowski
wykład autotematyczny

Paula Wełyczko
Biografia naukowa jako literatura niepewna. Życie, kultura, sztuka i antropologia

Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy
ceramika użytkowa

Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy
Szkło i ceramika użytkowa. Naczynia a jakość doświadczania jedzenia

Paraperformance
Pepsi Cola

Martyna Friedla
Projekt „Re//mix” pytaniem o jakość dokumentowania performansu

Marcin Mierzicki
prace wideo

Agnieszka Kiejziewicz
Pojęcie jakości w badaniach filmoznawczych – kontrowersje wokół oceny sztuki filmowej

OBRAZOWANIE
dokumentacja warsztatu Roberta Kuśmirowskiego

Piotr Firych
Ocena jakości wydarzeń kulturalnych w Polsce. Czy sukces festiwalu można zmierzyć?

Magdalena Ujma
warsztat krytyki artystycznej dla studentów Katedry Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu

EINAWOZARBO
dokumentacja wystawy powarsztatowej

Celina Strzelecka
Wartość czasu jakościowego w antropologii kulturowej

Anna Płotnicka
Jakość jako coś, czego nie widać, w kontekście relacji Artysta–Odbiorca

Mać i Nać, Magdalena Kasprzak
przepisy na dania zlotowe

Skrócony program Zlotu

Wytyczne wydawnicze

___

https://zlotkultury.weebly.com

https://www.facebook.com/zlotkultury