Fundacja Wersja
ul. Potebni 16/7
51-677 Wrocław

fundacja@wersja.org

KRS: 0000375545
NIP: 8982189172
REGON: 021447791

___

nr rachunku bankowego:
Bank PEKAO S.A.
22 1240 6768 1111 0010 3849 9154

___

statut fundacji [pdf]

___

sprawozdania [pdf]:
2015 — finansowe | merytoryczne
2014 — finansowe | merytoryczne
2013 — finansowe | merytoryczne
2012 — finansowe | merytoryczne
2011 — finansowe | merytoryczne